IR analyzátory - analyzátory Bioplynu
 

maMoS 100 - 400
Stacionárny monitor plynu a bioplynu

Koncipovaný na meranie BIOPLYNU pre čistiarne odpadových vôd, spaľovne tuhých odpadov, Bioplynové stanice. Monitor plynov zo štyrmi infračervenými alebo elektrochemickými senzormi plynu (aj miešané), na trvalé sledovanie. Kompletné s filtrom, sušičom Peltier a čerpadlom kondenzátu. S rôznymi výstupmi a s rozhraním s počítačom. Prístroj m aMoS je vysokohodnotný stacionárny monitor vyrábaný podľa najnovšieho stavu techniky, na trvalé meranie troch zložiek plynu. Prístroj pracuje automaticky v rytme 2 cyklov:

  • kalibrácia
  • meranie

Každý z cyklov je voľne programovateľný a s presnosťou na sekundu. Elektrochemické články na meranie plynov sú nami predkalibrované a integrované s elektronikou. Výmena použitého článku je preto vykonateľná na mieste s pár hmatmi (bajonetový uzáver). Článok nemusí byť kalibrovaný. Prístroj je ihneď pripravený na použitie. Infračervené senzory nepotrebujú dodatočné kalibrovanie.

 Možnosti použitia
• Skleníky
• Stacionárna kontrola dymových plynov zo spaľovacích zariadení
• Kontrola procesov v rôznych priemyselných odvetviach - napríklad sklársky priemysel, cementárne, osobitné spaľovacie zariadenia…
• Sledovanie ľudskej činnosti - napríklad CO2 (0...2000ppm) alebo CH4 (0...5%)
Vlastnosti
• Elektrochemicky merateľné plyny: O2, CO, NO, NO2, SO2,H2S
• Infračervene merateľné plyny: CO2, CH4
• Zabudovaný v skrinke s krytím IP65 pre nástennú montáž
• Riadený mikroprocesorom
• Úprava plynov Peltier integrovaná s čerpadlom na kondenzát a filtrom
• Magnetický ventil pre automatické preplachovanie pri ladiacom cykle
• Membránové čerpadlo pre odber vzoriek
• S kompenzáciou teploty
• Lineárny prúdový a napäťový výstup (0/4...20 mA, 0...10 V) na plynový kanál
• Rozhranie RS 232 pre prevod dát
• Počítačový program pre komfortnú a jednoduchú konfiguráciu prístroja a prevod dát
• U infračervených senzorov (CO2, CH4) veľmi krátka doba reakcie (T90 < 15 sek.)
• Opcionálne 2 relé na plynový kanál - prahy voľne programovateľné
• Opcionálne 2 kanále na meranie teploty: 0...100°C a 0...1300°C
Technické parametre
• Napájacie napätie: 15 až 24V DC min 150 W
• Odoberaný výkon: cca 8 W
• Prevádzková teplota: 0 až +40°C
• Skladovacia teplota: -20 až +55°C
• Rozmery: výška H x šírka B x hĺbka T: 330 x 210 x 120 mm
• Celková hmotnosť: cca 3 kg

Parameter
Popis
Odber vzoriek
membránové čerpadlo 1,5 l/min
Tlak plynu na vstupe do prístroja
Max. 5 kPa, 50 hPa
Teplota plynu na vstupe do prístroja
max. 100 ° C
Doporučená dĺžka odberového vedenia
max. 20 – 25 m.
(nerezový materiál)
Vlhkosť
5÷90%, nekondenzujúca
Analógové výstupy
prúd: 0/4...20 mA, lineárny
napätie: 0/5 - 10 V, lineárne
Rozhranie
RS 232C
Parameter
Popis len u infračervených senzorov
Metóda merania
absorpcia infračerveného svetla NDIR,
1 kanál s moduláciou svetla
Vlnová dĺžka / šírka pásma
CxHy-3.51 µm /180 nm; CO2-4.24 µm /180 nm
Doba, za ktorú sa tvorí priemerná hodnota
2÷32 s voľne programovateľné
Doba T90
< 15 s
Rozsah merania
Počiatočný a koncový bod možno voľne naprogramovať v nominálnom rozsahu merania
Presnosť
+/- (3% z nameranej hodnoty + 1,5% z rozsahu merania)
Metóda kalibrovania
10 bodová kalibrácia, ukladaná do pamäti EEPROM
Dodatočné kalibrovanie
nie je potrebné
Parameter
Popis len u elektrochemických senzorov
Metóda merania
elektrochemická
Doba, za ktorú sa tvorí priemerná hodnota
2÷32s voľne programovateľné
Doba T90
< 45 s
Rozsah merania
Počiatočný a koncový bod možno voľne naprogramovať v nominálnom rozsahu merania
Presnosť
+/- (5% z rozsahu merania)
Metóda kalibrovania
2 bodová kalibrácia, nastaviteľná
Dodatočné kalibrovanie
najneskôr po 12 mesiacoch
Nominálne meracie rozsahy infračervených senzorov CO2 a CH4 prístroja maMoS-400
Plyn
Merací rozsah
Rozlíšenie
CO2
0-100 %
1%
0-50 %
1%
0-25 %
0,10%
0-10 %
0,10%
0-5 %
0,10%
0-2,5 %
0,01%
0-1 %
0,01%
0-0,5 %
0,01%
0-0,25 %
10 ppm
CH4
0-100 %
1%
0-50 %
1%
0-25 %
0,10%
0-10 %
0,10%
0-5 %
0,10%
   
 
   
 
 
Odberová sonda
 
   
 
Spodná časť prístroja- zobrazenie zapojenia
 
   
 
Schéma 1 a 2-kanálového analyzátora