Analyzátory spalín -prenosné prístroje
 

MAXILYZER NG
je merací prístroj na spaliny s integrovanou termotlačiarňou a prípravou meraného plynu, v plastovom obale chráneným proti prachu a striekajúcej vode. LCD displej s grafickými funkciami umožňuje zobrazovať päť alebo desať nameraných hodnôt. Funkcia Hold a Zoom, hľadanie jadra prúdenia, prepočítavanie jednotiek a grafické vyhodnocovanie nameraných hodnôt podľa spaľovacieho diagramu garantujú maximálny komfort. S diagnostikou stavu senzorov a monitorovaním medzných hodnôt CO s funkciou ochrany senzorov. MAXILYZER NG Plus môže byť osadený až šiestimi meracími senzormi (O2, CO4, CO40.000, NO, NO2, SO2). Vypočítavajú sa: CO neriedené, lambda, CO2, účinnosť Eta, kominové straty qA. Chladenie meraného plynu zaisťuje Peltierov chladič, filtráciu meraného plynu jemný prachový filter. Pre komunikáciu napr. s PC je na prianie k dispozícii rozhranie Bluetooth.

Technické údaje

 

GA-21plus, GA-40plus

Analyzátor plynov GA-21plus, GA-40plus, GA-40Tplus je koncipovaný pre servisných technikov, ktorí musia často popri obvyklých nastavovacích meraniach vykonávať aj odberné a trvalé merania na najrozličnejších spaľovacích zariadeniach a zariadeniach na výrobu tepla. Preto je prístroj vybavený výkonným sušičom a vyhrievanou hadicou na plyn. Prístroj možno vybaviť 9 senzormi plynov (siedmimi elektrochemickými a dvomi infračervenými senzormi). Zodpovedá údajom normy EN 50379. Všetky komponenty prístroja sú dimenzované pre dlhodobú prevádzku. S opcionálnym kompaktným sušičom možno vykonávať aj dlhšie trvajúce merania. Šesť ďalších analógových vstupov pre napäťové a prúdové signály a teplotu, ako aj opcionálne 2 analógové výstupy robia z prístroja systém na zachytávanie nameraných hodnôt. Ďalej možno prístroj vybaviť 2 infračervenými senzormi pre priame meranie CO 2 a CH 4.

Technické údaje

 

 

GA-40Tplus

Analyzátor plynov GA-40Tplus je koncipovaný pre servisných technikov, ktorí musia často popri obvyklých nastavovacích meraniach vykonávať aj odberné a trvalé merania na najrozličnejších spaľovacích zariadeniach a zariadeniach na výrobu tepla. Preto je prístroj vybavený výkonným sušičom a vyhrievanou hadicou na plyn. Prístroj možno vybaviť 9 senzormi plynov (siedmimi elektrochemickými a dvomi infračervenými senzormi). Zodpovedá údajom normy EN 50379. Všetky komponenty prístroja sú dimenzované pre dlhodobú prevádzku. S opcionálnym kompaktným sušičom možno vykonávať aj dlhšie trvajúce merania. Šesť ďalších analógových vstupov pre napäťové a prúdové signály a teplotu, ako aj opcionálne 2 analógové výstupy robia z prístroja systém na zachytávanie nameraných hodnôt. Ďalej možno prístroj vybaviť 2 infračervenými senzormi pre priame meranie CO2 a CH4.

Technické údaje

 

GA-60

Analyzátor dymových plynov je vybavený najmodernejšou technikou. Kartová konštrukcia spôsobuje, že vnútrajšok prístroja je prehľadný a tým aj jednoduchý pre servis. Vďaka použitiu dvoch mikrokontrolérov zvláda prístroj GA 60 svoje úlohy priamo majstrovsky. Prístroj, ktorý veľkoryso nenecháva nesplnené žiadne prianie, ani podľa normy EN 50379. Všetky komponenty prístroja sú dimenzované pre dlhodobú prevádzku. V štandardnom vyhotovení je analyzátor vybavený piatimi elektrochemickými meracími článkami plynov (O 2, CO, NO, NO 2, SO 2). Prídavne možno zabudovať šiesty elektrochemický článok a až dva infračervené senzory pre priame meranie CO 2 a CH 4.

 

Technické údaje